Certificate - CTB B+

Znak CE, oznakowanie CE

Zakładowa Kontrola Produkcji, PN-D-94021:2013

Nasze zakłady produkcyjne: Krościenko|Ustjanowa|Zaklików

Certyfikat FSC® - Forest Stewardship Council®

W roku 2003 Firma DANKROS otrzymała prawo znakowania swoich wyrobów certyfikatem FSC®. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu certyfikacji drewna w polskich lasach.

Certyfikacja lasów świadczy o tym, że gospodarka leśna spełnia specyficzne wymagania oraz dokumentuje pochodzenie drewna na każdym etapie produkcji.

Najważniejsze w certyfikacji FSC® jet, że jego zasady uwzględniają ekonomiczną opłacalność, są korzystne społecznie i zapewniają ochronę przyrody w lasach.

Znak towarowy FSC® daje gwarancję, że drewno użyte w danym produkcie pochodzi
z lasów, w których gospodarowano według uznanych na całym świecie zasad i kryteriów. Zasady i kryteria zarządzania lasami FSC® są wynikiem kompromisu biorącego pod uwagę sprawy społeczne, potrzebę ochrony środowiska i potrzebę stabilności ekonomicznej gospodarki leśnej.

W krajach Europy Zachodniej ponad 80% konsumentów preferuje kupno zielonych materiałów - to znaczy takich, których produkcja nie powoduje zniszczenia środowiska.
W przypadku wyrobów z drewna daje im tę możliwość znak FSC®. W wielu krajach powstały tzw. grupy kupców (buyers groups) - związki firm i organizacji, które kupują jedynie drewno oznaczone znakiem FSC®. Kontrolują one 25% całkowitej ilości drewna na rynku.

Certyfikaty Instytutu Technologii Drewna

Firma DANKROS otrzymała również certyfikat z Instytutu Technologii Drewna:

  • świadectwo zgodności, aprobujące warunki techniczne i organizacyjne suszenia drewna wg wymagań IPPC/ISPM No.15:2009.

Stosowana technologia zapewnia produkcję palet i opakowań bez kory (upoważnia do oznaczania wyrobów znakiem DB).

Urządzenia i procesy zapewniają wysuszenie drewnianych elementów do wilgotności poniżej 20% (oznaczenie wyrobów znakiem KD) w taki sposób, że zapewniają uzyskanie w środku (w rdzeniu) suszonych komorowo elementów temperatury co najmniej 56°C przez co najmniej 30 minut, co jest równoznaczne z fitosanitarnym zabiegiem termicznym (uzasadniają to oznaczenia wyrobów znakiem HT).

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Firma DANKROS - Zakład Produkcyjny w Krościenku posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji:

  • tarcica konstrukcyjna przeznaczona na nośne konstrukcje drewniane produkowana w Zakładzie w Krościenku spełnia wymagania określone w PN-D-94021:2013.

Oznacza to, że Zakład wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych zgodnie z ustalonym planem badań.