Certificate - CTB B+

Znak CE, oznakowanie CE

Zakładowa Kontrola Produkcji, PN-D-94021:2013

Nasze zakłady produkcyjne: Krościenko|Ustjanowa|Zaklików


Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oferujemy impregnację wg norm
DIN 68800, NEN 2945, EN351-2:


  • I klasa odnosi się do drewna użytkowanego pod dachem (m.in. do więźby dachowej),
  • II klasa odnosi się do drewna użytkowanego pod dachem ale narażonego na zawilgocenie,
  • III klasa odnosi się do drewna użytkowanego na zewnątrz bez kontaktu z gruntem, ,
  • IV klasa odnosi się do drewna użytkowanego na zewnątrz z kontaktem z gruntem i (lub) wodą,
  • V klasa dotyczy drewna mającego kontakt z wodą morską.

Impregnacja ciśnieniowo - próżniowa:

Proces impregnacji próżniowo-ciśnieniowej polega na odessaniu powietrza z komórek drewna i wtłoczeniu w jego miejsce środka impregnującego.
Prowadzony jest w nowoczesnych autoklawach sterowanych komputerowo.

Do nasycania używamy roztworów wodnych impregnatów typu: CCA, CCB oraz bezchromowych. Standardowym kolorem drewna uszlachetnionego w procesie impregnacji jest kolor zielony. W naszej ofercie jest również impregnacja w kolorze brązowym.

Standardowo oferujemy impregnację wg normy EN-351-1, jednak na życzenie klienta możemy również pracować wg norm DIN 68800, NEN 2945 i innych standardów narodowych.

Kontrola jakości, pobieranie próbek etc. odbywa się wg normy EN351-2. W przypadku impregnacji drewna sosnowego w wysokich klasach jakości niezbędne jest podsuszenie drewna do wilgotności bielu max 25%. Nasze zakłady produkcyjne wyposażone są w nowoczesne suszarnie, które umożliwiają osiągnięcie wymaganej wilgotności w krótkim czasie.

Impregnacja zanurzeniowa:

Impregnacja zanurzeniowa stosowana jest głównie do zabezpieczenia drewna budowlanego, więźb dachowych, drewna konstrukcyjnego itp.
Przeprowadzana jest w wannach hydraulicznych wypełnionych roztworem impregnatu.